infos

La qüestió kurda  

- El conflicte: La qüestió Kurda

- Cronologia

- Actors

- Recursos

- Dades del país

- Mapa

Fundació Solidaritat UB