entrevista corta a Salvador Pániker, 2008

http://estatico.lavanguardia.es/lavanguardia/docs/20081103/lvg200811020471lb.pdf