los niños no son de los padres sino del Gobierno

La Fiscalía actuará ante el absentismo escolar reiterado en el marco de la crisis sanitaria

El fiscal recorda que dur els infants a l'escola és una obligació "ineludible"

2 min. Madrid 03/09/2020 ara NÚRIA RIUS

El ministeri fiscal ha avisat que s'iniciaran accions penals contra les famílies que permetin l'absentisme escolar presencial dels seus fills, és a dir, que no els portin a l'escola sense una justificació "clara i determinant", durant la pandèmia del covid-19.

Davant la imminent arrencada del cus escolar i tenint en compte la crisi sanitària, així com amb la intenció d'unificar els criteris de les fiscalies provincials, el fiscal de sala de menors, José Javier Huete, ha avisat que la desatenció "voluntària, injustificada i persistent" de l'obligació de dur els menors en edat escolar obligatòria, és a dir, dels 6 als 16 anys, comportarà les "conseqüències legals derivades de l'incompliment dels deures inherents a la pàtria potestat", segons informa en un comunicat publicat aquest dijous. El ministeri fiscal ha recordat que l'assistència presencial a classe de l'alumnat és una obligació "ineludible" per als pares o tutors dels menors afectats.

El Govern es compromet davant les famílies a no tancar els centres educatius

A més, la nota de la Fiscalia recull que seran els centres educatius els encarregats de comunicar si detecten casos d'inassistència "voluntària i injustificada a les aules". Si és així, els centres ho hauran de fer a les respectives comissions locals o provincials d'absentisme i iniciar els tràmits pertinents. Des del ministeri s'explica que els casos sense justificació "clara i determinant" de l'exempció "ni que sigui temporal" del deure d'assistència presencial "motivaran" l'actuació del ministeri fiscal "per exercitar l'acció penal contra els pares o tutors que presumptament hagin infringit els deures inherents a la pàtria potestat en aquest àmbit".