saboteando el derecho EFECTIVO al aborto

SESSIONS ONLINE
WEBINAR

Converses sobre el dret (efectiu?) a l’avortament
7, 8 i 9 de juny de 2021

Avortar a Catalunya – i a la resta d’Espanya - és legal des de 1985. Tenim el dret a l’avortament, però l’accés a aquest és de vegades difícil o precari, i per tant ens preguntem sobre si aquest és avui un dret efectiu i respectat a casa nostra.

Existeixen relats de dones que al tractar d’implementar aquest dret s’hi troben traves, poca informació o condicions precàries per a la seva execució. I són conegudes les desigualtats territorials i la problemàtica amb l’objecció de consciència, que la llista de comarques que no estan cobrint l’avortament és llarga i l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius documenta centenars de dones en un sol any desplaçant-se’n fora per poder avortar.

Ens proposem aconseguir una radiografia sobre com està efectivament aquest dret avui a Catalunya, donar una mica de mirada històrica a la consecució d’aquest dret, també escoltar relats situats desde diversos punts del territori, i finalment posar la situació de Catalunya dins el seu context espanyol i europeu.

Amb aquest conversatori pretenem contribuir a donar rellevància social a la qüestió, i prendre-li la temperatura a un dret que les catalanes tenim però; en quines condicions el tenim?

Consulteu el PROGRAMA DETALLAT<https://www.icps.cat/archivos/seminaris/webinar-avortament-juny2021.pdf> del webinar.

INSCRIPCIÓ
La inscripció a la totalitat de les tres sessions del webinar es realitza a través de la següent:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ<https://www.icps.cat/fd-inscripcio/webinar-avortament-2021>

També hi ha l’opció d’inscriure’s per separat a les sessions. En aquest cas, cal clicar a sobre del títol d’aquestes.


Juny 2021:Dia 7


18:00

El dret a l’avortament a Catalunya<https://www.icps.cat/fd-inscripcio/primera-sessio-webinar-avortament>


Dia 8


18:00

Què passa quan decidim avortar? Relats des del territori<https://www.icps.cat/fd-inscripcio/segona-sessio-webinar-avortament>


Dia 9


18:00

Situant Catalunya en context espanyol i europeu<https://www.icps.cat/fd-inscripcio/tercera-sessio-webinar-avortament>


Institut de Ciències Polítiques i  Socials
http://www.icps.cat<http://www.icps.cat/>
Us informem que les vostres dades consten en el Registre d’Activitats de l’ICPS. Podeu consultar la informació bàsica sobre protecció de dades del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials<https://www.icps.cat/rgpd>.

En base al RGPD (UE) 2016/679, podeu exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició  adreçant un escrit a l’ICPS, carrer Mallorca 244, 08008 Barcelona, o al correu electrònic: con.icps@diba.cat<mailto:con.icps@diba.cat>