Tribunal de Cuentas, campeón del nepotismo administrativo

... L’any 2019, per exemple, va revocar una sentència pròpia que condemnava Ana Botella i diversos regidors. En el seus anys d’alcaldessa, Botella havia venut 1.860 pisos de l’Empresa Municipal d’Habitatge per sota del seu valor de mercat a la societat Fidere, del fons Blackstone. Inicialment, el Tribunal de Comptes havia exigit a Botella 25,7 milions d’euros. Però, en segona instància, va argumentar que la venda s’havia fet mitjançant concurs públic i que, per tant, no es podia imputar “negligència greu” als investigats. Botella tenia un cunyat al tribunal (germà de l’expresident Aznar). Va ser enjudiciada per una exministra del seu marit, Mariscal de Gante, i per un jurista proposat pel PP, Suárez Robledano, que la van exonerar de tota culpa. El tercer membre, Felipe García, proposat pel PSOE, va votar en contra de l’exoneració.

És públic i notori que les arques de tota mena d’institucions han estat depredades amb una barra colossal. Però no es té constància que el Tribunal de Comptes s’hagi distingit en l’afany de fer neteja. Ans al contrari: aquest tribunal destaca per ser el campió del nepotisme administratiu. Un 14% dels seus treballadors estan emparentats. Els funcionaris de la casa (inclosos els que ara arruïnaran Mas-Colell i companyia) cobren un 30% més que els d’altres institucions...

21-VII-21, lavanguardia