política educativa: suspenso, y empeorando

Cal analitzar amb profunditat i urgència què falla en el sistema educatiu català. No és ad­missible que més d’una cinquena part dels alumnes de 4t d’ESO, que són els adolescents de quinze i ­setze anys, no hagin obtingut els nivells mínims exigits en matemàtiques i anglès en les proves que el mes de març ha fet el Consell Superior d’Avaluació de la Ge­ne­ralitat.

Matemàtiques i anglès són dues matèries bàsiques per poder avançar amb èxit en un món cada vegada més tecnològic i globalitzat al qual s’enfronten les noves generacions. Cal revisar si fallen els models i els sistemes d’ensenyament que s’apliquen, la motivació per a l’estudi o la capacitat didàctica del professorat. El fet més greu és que aquest avís no és el primer. Fa anys que es detecta un deteriorament en l’ensenyament. En matemàtiques el resultat ha estat el pitjor dels últims onze anys. Hi ha més alumnes que no aconsegueixen els coneixements mínims i menys que assoleixen l’excel·lència.

 

El greu retrocés educatiu que pateixen els joves hipoteca el seu futur i el del país

 

Matemàtiques i anglès són les dues matèries que tenen les avaluacions més dolentes. El retrocés en l’aprenentatge, tot i això, també afecta –per bé que amb menys intensitat– la resta de les competències bàsiques, com català, castellà i ciència i tecnologia, en què hi ha un descens del rendiment educatiu per tercer any consecutiu. En aquest sentit, sembla clar que s’arrossega l’impacte negatiu que va tenir la pandèmia en el sistema d’ensenyament en general i en els mateixos estudiants. Les autoritats educatives i el professorat haurien de considerar la pertinència d’establir alguna solució perquè els estudiants de la generació més afectada per la pandèmia poguessin recuperar el retard sofert i afrontar l’etapa superior amb més garanties d’èxit, ja que si no arrossegaran el dèficit educatiu que tenen acumulat. L’escassa apetència per la lectura i l’ús massiu de les noves tecnologies també podrien ser la principal causa que els joves no aconsegueixin escriure sense faltes d’ortografia, ja sigui en castellà o català. Només un de cada deu alumnes va ser capaç d’escriure sense errors ­ortogràfics. És preocupant el que suposa aquesta mancança en l’ús de la llengua.

La qualitat de l’ensenyament hauria de millorar any rere any en lloc de retrocedir. Cal exigir responsabilitats pel fracàs, però sobretot cal reaccionar amb urgència, intel·ligència i eficiència per millorar el nivell educatiu de Catalunya i, especialment, dels joves de quinze i setze anys, que després de l’ESO s’han d’enfrontar al batxillerat o la formació professional, i de qui depèn el futur del país.