las evaluaciones, de alumnos y centros, deben ser externas y públicas

El passat 15 de febrer a Catalunya es va fer una prova externa a pràcticament tots els alumnes que fan 4t d’ESO, uns 60.000 alumnes. Aquests dies els centres comunicaran els resultats als alumnes i a les seves famílies. Els resultats no han estat satisfactoris, atès que un 20% de l’alumnat no ha arribat als mínims establerts en matemàtiques i anglès, i perquè en els centres d’entorn socioeconòmic baix aquest percentatge és el doble.

La part bona d’aquesta avaluació externa és que ara el Departament d’Ensenyament disposa, per primera vegada, de dades reals de tots el centres i així, el curs vinent, ja podrà detectar quins han millorat i quins necessiten més suport. Per aconseguir que aquestes proves, a més de servir per conèixer la situació, serveixin com estímul a l’alumnat per esforçar-se més a aprendre, simplement és necessari que es facin a final de curs, que hi entrin totes les matèries i que la seva superació sigui indispensable per obtenir el títol de l’ESO.

D’altra banda, els resultats dels centres haurien de ser públics i així les famílies podrien saber quins centres del barri funcionen millor abans de matricular els seus fills. Tot això implica modificar la llei actual (LOE), però valdria la pena fer-ho ja que aquesta prova seria de gran eficàcia.

15-IV-12, A. JIMENO FERNÁNDEZ, Barcelona, cartasdeloslectores/lavanguardia