XIXè Congrés del Partit Comunista Xinès: possibles canvis nacionals i internacionals en l'"hora de la Xina"


Madrid, 17 d'octubre. El XIXè Congrés del Partit Comunista Xinès començarà el proper 18 d'octubre i comportarà canvis tant en els òrgans estatals com en les directrius polítiques i econòmiques del país. Aquests congressos se celebren cada cinc anys i tenen com a missió principal renovar els òrgans dirigents, remodelar els estatuts i presentar els nous plans quinquennals, fulls de ruta en què el partit basa el funcionament de l'Estat.
 

Més info