John Stuart Mill

 

 

John Stuart Mill (1806-1873)
- wikipedia
- bibliografía

"Se cumplen este año doscientos años del nacimiento de John Stuart Mill, que escribió en Sobre la libertad: "Todo lo que tiende a destruir la individualidad es despotismo (...), tanto si se pretende imponer la voluntad de Dios como si se quiere hacer acatar los mandatos de los hombres". Nada que añadir." Carlos Nadal, lavanguardia, 1-X-06.  

"Sobre la libertad", pdf, 126 pgs
"Sobre la libertad"; edaf; 2004

"Sobre la llibertat"; Universitat de València; 2001
"Sobre la llibertat", resum en 16 imatges
capítol IV: Dels límits de l'autoritat de la societat sobre l'individu

"On liberty"; 1860, Harvard Classics Volume 25